miercuri, 16 aprilie 2008

Teohar Mihadash

Cale-ambar


Mi dush tu munti,
S-nji aflu punti-
Ta s-trec didinde,
Tu Analta Mirinde!

Naparti s-trec,
Tu soari s-mi-anec
;
Tu a soarelui apă,-
Cu hari s-mi-adapâ!Căntic di sărmănitsă


Aidi, hiljilu-nji ali dadi,
Dornji tu geanili di flori!
S-nji acreshti, s-nji prucupseshti
Tr-a ta fară, njilji di ori!

Dashlu-a meu, dashlu-ali mumă,
Bană-ts ded sh-cu hari numă,-
Du-li tini păn-l-Atsel
Tsi sta naparti di tser,
Lilici albâ cu anel!Căntic di vreari


-Dză-nji, musheată, tini-
Oclji cundiljeatsă,
Tră tsi tindilini
Lăcrinji ai pi fatsă?

Pi cari tini-ashteptsă-
Di nu vrei s-nă ljiai,
Shi-ahănts gionji aleptsă
Di-ună parti lji-dai
?

-Eu, gioni-giuneali-
Alt ashtept, nishane,
Amărtiile-a meali...
Un gioni dit xeani!

Ca s-nu yină măni-
Va s-yină pimăni...
Dorlu va lu-avină,
Ayonjia va yină!

Dorlui va-lji da-arugă,
La mini va s-fugă,
Pi vimtu sh-pi ploaie,
Pi Amarea Laie,
Pi niori sh-neauă,
Ninga vrearea meauă,
Pi soari sh-pi steali,
La njiatili-a meali!

3 comentarii:

Anonim spunea...

Pacat ca nu ai mai postat de mai bine de un an. Unele din poezii le gasesti recitate aici: http://daimadeadun.webs.com/intamplarileculturaledaima.htm

sibart spunea...

as dori sa imi spuneti cateva localitati din Macedonia in care exista populatie aromaneasca. blogil dvs este foarte interesant. cum va pot contacta?

Anonim spunea...

caut în format electronic poeziile publicate de Tache Papahagi în volumul Grai, Folklor, Etnografie, traduse de dânsul în limba română, pentru a le posta pe blogul meu. Mă puteți ajuta cumva?