miercuri, 26 martie 2008

Ghini vinit !

Diskish aistâ frăndzâ ti tinjisirea soljei armâneshti sh-ca s-nă hârâsim deadun cu mushatili căntitsi shi poezii armâneshti.Am nâdia că va aflats aua lucări cai s-v-arisească sh-că va vâ turatsi sh-altă oară.Mas aflu hăbâri dit bana armănjilor(andamusi,spectacole,etc),va li bag shi eali aua.S-bănats!

Niciun comentariu: